Products

 

 

 

 

 

 

 

 

สารตกตะกอนในประเทศไทย

ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ สารส้ม (อะลุมิเนียมซัลเฟต) เฟอร์ริคคลอไรด์ เฟอร์รัสซัลเฟต ซึ่งใช้ได้ดีในการตกตะกอนน้ำขุ่นทั้งในการผลิตน้ำประปา น้ำใช้ในอุตสาหกรรมและการบำบัดน้ำเสีย มีโครงสร้างโมเลกุลแบบเดี่ยว มีประจุบวกต่อโมเลกุลน้อย โดยเน้นปริมาณโลหะหนักจำนวนมากที่มีอยู่ในสารตกตะกอนเพื่อตกตะกอนความขุ่น
สารส้มมี
%อะลูมิน่า (Al2O3) 16% มีประจุบวกที่ออกฤทธิ์ [Al(OH)]n+
เฟอร์ริคคลอไรด์ มีเฟอร์ริคอ๊อกไซด์ (Fe2O3) สูงถึง 46% มีประจุบวกที่ออกฤทธิ์ [Fe(OH)]n+ ทำให้มีโอกาสปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำที่ผลิตได้ และตะกอนจำนวนมาก อีกทั้งยังทำให้น้ำที่ผลิตได้มีความเป็นกรดสูง ต้องใช้สารด่างในการปรับสภาพหลังได้น้ำใส
โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ หรือ พีเอซี เป็นสารตกตะกอนที่มีโครงสร้างโมเลกุลแบบโพลิเมอร์ คือมีโมเลกุลของอะลูมิเนียมไฮดร็อกซิลคลอไรด์ต่อกันเป็นสายยาว
[Al2(OH)6-nCln)]m ทำให้มีประจุบวกรวมต่อโมเลกุลมาก [Al2m(OH)6m-nm]nm+
จึงใช้ปริมาณโลหะหนักน้อยกว่าในสารตกตะกอนเพื่อตกตะกอนความขุ่น  โอกาสของการปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำและตะกอนน้อยกว่าสารส้มและเฟอร์ริคคลอไรด์ อีกทั้งพีเอซีมีไฮดร็อกซิลอยู่จำนวนหนึ่งจึงลดการใช้ด่างลงได้
พีเอซี มีค่า
SPEC ที่สำคัญอยู่ 2 ค่า คือ %อะลูมิน่า (Al2O3) และ % เบสิคซิตี้ ( BASICITY )

มาตรฐานอุตสาหกรรมที่นิยมใช้กัน มี 2 ประเทศ คือ

ญี่ปุ่น ( JIS K1475 ) กับ อเมริกา ( AWWA/ANSI B408 )
+
โดยญี่ปุ่น จะกำหนดค่า  อะลูมิน่า 10-11%  และเบสิคซิตี้ 45-65%
+
อเมริกา   จะกำหนดค่า  อะลูมิน่า   5-25%  และเบสิคซิตี้ 10-83%

คุณภาพของพีเอซีขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ผลิต และ SPEC ที่ผลิตได้

ปัจจุบัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดมาตรฐานของพีเอซี เลขที่
มอก.2150-2546 ซึ่งบริษัทฯ
ก็ได้รับการรับรอง มอก.

 

 

การสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้า  การจัดเก็บสินค้าของลูกค้า

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า บริษัทจะสามารถส่งมอบสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงหรือภายในเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยมีรถขนส่งชนิดถังติดตรึงกับตัวรถ ขนาด 10 ลบ.ม. สามารถส่งมอบสินค้าตั้งแต่ 5-12 ตัน
ถังสินค้าบนตัวรถประกอบจากไฟเบอร์กล๊าส 100
% ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อกรดได้ดี เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะไม่มีการปนเปื้อนโลหะหนักหรืออนุภาคของสารเคลือบลงไปในผลิตภัณฑ์ ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมง่าย และได้ตามมาตรฐานเบื้องต้นของกรมโรงงาน ประเภท L4BN ปลอดภัยสูง
พนักงานได้รับการฝึกอบรมในการขนถ่ายสินค้าสู่ถังเก็บสินค้าของลูกค้าเป็นอย่างดี รวมถึงการปฏิบัติการหากเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงงานของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
ถังเก็บสินค้าต้องใช้ไฟเบอร์กล๊าส หรือ
PE เนื่องจากพีเอซีมีฤทธิ์เป็นกรด ไม่มีกลิ่นฉุน ฝุ่นผงหรือสีของสารเคมี ไม่มีผลกระทบต่อการออกฤทธิ์เพราะเกิดจากโลหะปนเปื้อนที่มีเพียงเล็กน้อยมาก ควรล้างตะกอนก้นถังเป็นบางครั้ง เช่น ปีละครั้ง ในอุณหภูมิที่แตกต่างในช่วงกลางวันและกลางคืน อาจส่งผลให้เกิดการสร้างผลึกได้ พบว่ามีอัตราการสร้างผลึกประมาณ 3% ในระยะเวลาจัดเก็บ6เดือน แก้ไขโดยใช้น้ำล้างออก

 

การใช้ผลิตภัณฑ์

การใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพน้ำดิบหรือน้ำเสียที่จะใช้บำบัด ระบบบำบัด และนโยบายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์  ซึ่งความรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานมีความสำคัญสูงสุด บริษัท จึงเน้นในการให้ข้อมูล แนะนำการใช้ ทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์จนได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีทีมวิชาการเข้ามาบริการให้ลูกค้าณ จุดปฏิบัติการ ซึ่งพบว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของลูกค้ามากกว่า 90%

การทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ จะใช้เครื่อง JAR TEST ซึ่งจะจำลองกระบวนการของระบบบำบัดมาหาขนาดการใช้ผลิตภัณฑ์จนได้ตามเป้าหมาย

 

การใช้บำบัดน้ำดิบสำหรับทำน้ำประปาและน้ำใช้ในอุตสาหกรรม

น้ำดิบที่จะนำมาใช้ส่วนใหญ่มาจากแม่น้ำลำคลอง คลองชลประทาน ( น้ำไหล ) และอ่างเก็บน้ำ ( น้ำนิ่ง ) ซึ่งจะมีคุณภาพดี  ความขุ่นส่วนใหญ่เกิดจากของแข็งแขวนตะกอน ( SUSPENDED SOLID : TSS ) ซึ่งจะตกตะกอนได้ง่าย ไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นๆ ช่วย จะมีขนาดการใช้ตั้งแต่ 10-120 ppm. หรือ ใช้พีเอซี 1 ppm.ต่อความขุ่น 1-1.5 NTU. โดยประมาณ  น้ำดิบจากแม่น้ำ ฯ ซึ่งเป็นน้ำไหล จะมีหน่วยความขุ่น( turbidity unit : NTU.) ใกล้เคียงกับปริมาณของแข็งแขวนตะกอนเป็น ppm. และขนาดการใช้ของผลิตภัณฑ์ก็ใกล้เคียงกันเป็น ppm. เช่น น้ำดิบมีความขุ่น 50 NTU. พบว่ามี TSS ประมาณ 50 ppm. ขนาดการใช้พีเอซีจะอยู่ที่ 35-50 ppm. เป็นต้น ส่วนน้ำดิบที่มาจากอ่างเก็บน้ำ เป็นน้ำนิ่ง จะมีตะกอนโปร่งแสงของแพลงตอนพืช-สาหร่าย ทำให้ความขุ่นน้อยกว่าของแข็งแขวนตะกอน ขนาดการใช้พีเอซีเป็นppm.จะสูงกว่าความขุ่นราว 30-70% เช่น น้ำดิบมีความขุ่น 25 NTU. แต่พบว่ามี TSS อยู่ที่ 50 ppm. ขนาดการใช้พีเอซีจะอยู่ที่ 35-50 ppm. เป็นต้น

การนำน้ำที่บำบัดน้ำเสียนำกลับมาใช้ใหม่ พบว่าน้ำที่บำบัดแล้ว จะมีของแข็งละลายน้ำ ( DISSOLVED SOLID : TDS ) ในปริมาณมาก มากกว่าน้ำดิบหลายเท่า จึงทำให้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองไปกับของแข็งละลายน้ำส่วนนี้ ขนาดการใช้อาจมากกว่าความขุ่น2-3 เท่าได้

เช่น น้ำดิบมีส่วนผสมของน้ำRECYCLE30% มีความขุ่น 25 NTU. พบว่ามี TSS 30 ppm. แต่มี TDS 200 ppm. ทำให้ต้องใช้พีเอซี 80-120 ppm. เป็นต้น โดยทั่วไป น้ำดิบหลังฝนตกจะมีความขุ่นสูงมาก ตั้งแต่ 300-3,000 NTU. แต่ความขุ่นจะเกิดจากของแข็งแขวนตะกอนที่เป็นตะกอนหนัก ดังนั้น หากสามารถให้น้ำดิบมีเวลาตกตะกอนหนัก ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง ตะกอนหนักจะตกลงเอง และจะเหลือความขุ่นที่แท้จริงในรูปคอลลอยด์ ( COLLOID ) ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์เท่าที่จำเป็น
เช่น การทำคลองประปา ยาวกว่า 20 กิโลเมตร ดึงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปทุมธานี ที่มีความขุ่น 1,000-2,000 NTU. มาถึงโรงกรองน้ำบางเขน เหลือความขุ่นเพียง 50-60 NTU. หรือการทำระบบกรองหยาบกั้นทางเดินน้ำของโรงงานปูนซิเมนต์ ซึ่งดึงน้ำจากแม่น้ำท่าจีนที่มีความขุ่นมากกว่า 2,000 NTU. เหลือเพียง 200 NTU. ก่อนเข้าโรงกรองน้ำ เป็นต้น

 

การใช้บำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียจะมีพารามิเตอร์ที่สำคัญหลายค่า เช่น BOD COD TSS TDS pH GREASE & OIL และโลหะหนัก เป็นต้น พีเอซี จะบำบัดในส่วนที่เป็น TSS เป็นหลัก ซึ่งวิศวกรที่ออกแบบระบบต้องพยายามให้มีการใช้สารเคมีน้อยที่สุด ดังนั้น มักจะบำบัด BOD COD ก่อนเพราะมีความสำคัญที่สุด โดยการเติมอากาศและใช้จุลชีพ จนได้ค่าตามที่กรมโรงงานกำหนด แล้วจึงเติมพีเอซีและโพลิเมอร์ช่วยลด TSS เติมด่างหรือกรดเพื่อปรับ pH เป็นกลาง ก่อนปล่อยน้ำออก

โลหะหนัก จะใช้ด่างทำให้ตกตะกอนออกมาให้หมด แล้วใช้พีเอซีกับโพลิเมอร์ช่วยตกตะกอน แล้วปรับ pH ให้เป็นกลางก่อนปล่อยน้ำออก

GREASE & OIL มักใช้ถังดักไขมัน เพื่อแยกออกในช่วงก่อนเข้าระบบบำบัด

สีย้อมผ้าหรือสีที่เป็นสารอินทรีย์ มักตกตะกอนได้ในช่วงpHเป็นกรด ( pH3-4 ) พีเอซีกับโพลิเมอร์จะช่วยตกตะกอนได้บางส่วน แยกตะกอนออก แล้วเติมด่างปรับpHเป็นกลางจึงปล่อยน้ำออก

ระบบบำบัดมีส่วนสำคัญมาก ถ้าออกแบบได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำเสียที่บำบัด ก็จะมีประสิทธิภาพดี แต่เท่าที่สำรวจมักไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำ ทั้งนี้เพราะค่าก่อสร้างแพงมากหรือสถานที่จำกัด